1. <sub id="qntkm"></sub>

     <center id="qntkm"></center>
     <wbr id="qntkm"><legend id="qntkm"></legend></wbr>
     <nav id="qntkm"><code id="qntkm"></code></nav>
     暑期学习视频 作文 高一学习方法 高二学习方法 高三学习方法 高一学习计划 高二学习计划 高三学习计划 初中视频 高中视频

     爱莲说原文

       来源:网络  作者:未知 今日点击:
     站长推荐:名师直播答疑(免费观看)!

     爱莲说原文
     作者:周敦颐
     水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

     爱莲说注释
     (1)爱莲说:选自《周元公集》。作者周敦颐著名的唯心主义哲学家。“说”,是古代论说文的一种体裁,可以说明事物,也可以论述道理。
     (2)蕃:多。
     (3)濯(zhuó)清涟而不妖:在清水里洗过却不妖艳。濯,洗涤。清涟,水清而有微波的样子,这里指清水。妖,美丽而不端庄。
     (4)不蔓不枝:不牵牵连连的,不枝枝节节的。
     (5)香远益清:香气越远越清。益,更,越。
     (6)亭亭:耸立的样子。
     (7)亵(xiè)玩:玩弄。亵,亲近而不庄重。
     (8)隐逸者:隐居的人。封建社会里,有些人不愿意跟统治者同流合污,便隐居避世。
     (9)噫(yī):叹词,相当于“唉”。
     关于爱莲说的补充:
     1.爱莲说原文第一段中描写莲花高洁、质朴的语句是:予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖
     2.爱莲说原文描写莲花正直的语句是:中通外直,不蔓不枝,香远益清,婷婷静植,可远观而不可亵玩焉
     3.爱莲说写作特点:文章托物言志,以莲喻人,通过对莲花的描写与赞美,歌颂它坚贞不渝,出淤泥而不染的高尚品质,表现了作者不慕名利、洁身自好的生活态度。最突出的艺术手法是衬托,用菊正面衬托,用牡丹反面衬托。
     4.爱莲说:出自《周濂溪集(周元公集)》。“元公”是周敦颐的谥号(死后皇帝所赐的称号)周敦颐字茂叔,道州营道人,北宋哲学家。周敦颐著有《太极图说》《通书》等。说:是古代的一种文体,也称杂说。这种文体一般讲可以说明事理,也可以发表议论或记叙事物都是为了阐明一个道理.给人某种启示或给自己明志。
     爱莲说原文的延伸阅读:
     爱莲说重点句子翻译
     爱莲说写作背景
     爱莲说原文
     爱莲说原文及翻译

     爱莲说原文:的相关文章
     郑伯克段于鄢翻译及原文

     郑伯克段于鄢简介:这篇课文记叙了发生在公元前722年5月,郑庄公在鄢打败其弟共叔段原文及翻译的历史事件. 全文结构完整,情节波澜起伏,人物形象鲜明生动.尤其是把郑庄公老谋深算的性格刻画的淋漓尽致.郑庄公先封叔段原文及翻译于京,又听任叔段原文及翻译

     荆轲刺秦王翻译(原文及翻译)_荆轲刺秦王翻译

     荆轲刺秦王翻译 荆轲刺秦王第一段翻译 荆轲刺秦王第一段原文:秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微太子言,臣愿得谒之,今行而无信,则秦未可亲也。

     召公谏厉王弭谤翻译(原文及翻译)

     召公谏厉王弭谤翻译(原文及翻译)对照版 召公谏厉王弭谤第一段翻译 召公谏厉王弭谤第一段原文:厉王虐,国人谤王。召公告曰:"民不堪命矣!"王怒,得卫巫,使监谤者。以告,则杀之。国人莫敢言,道路以目。 召公谏厉王弭谤第一段翻译:周厉王残暴无道,老百姓纷

     劝学原文及翻译(对照版)

     劝学《荀子》原文及翻译 劝学是《荀子》中的一篇,它较好的讲解了学习的方法,思维等,我们高中语文也选取了其中的一段作为课文,今天我就将劝学翻译与原文对照整理了出来,共大家学习使用! 劝学原文 君子曰:学不可以已。青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于

     邹忌讽齐王纳谏原文及翻译(对照版)

     邹忌讽齐王纳谏《战国策》 邹忌讽齐王纳谏是是一篇寓意深刻的文言文,在高中语文课本中也算是经典之作,想学习其中寓意我们首先应把翻译学会! 邹忌讽齐王纳谏原文 邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君

     勾践灭吴原文及翻译(对照版)

     勾践灭吴(节选)《国语》原文及翻译 本文是高中语文中的名篇,所以请大家认真把握句子翻译,不漏掉每一个重点词语句子! 勾践灭吴 原文: 越王勾践栖于会稽之上,乃号令于三军曰:“凡我父兄昆弟及国子姓,有能助寡人谋而退吴者,吾与之共知越国之政。”大夫种进

     推荐学习视频:高一、高二、高三视频(注册后免费学习20小时) (本文字数:834.5)

     关键词: 爱莲说
     编辑:特约讲师
     三分时时彩